پذيرش > اخبار > هیات مدیره > گزارش > آیین نامه انتخابات انجمن دانش آموختگان استعدادهای درخشان

آیین نامه انتخابات انجمن دانش آموختگان استعدادهای درخشان

پنج شنبه 4 تیر 1388, بوسيله‌ى محمدهادی خبیری

آیین نامه انتخابات انجمن دانش آموختگان استعدادهای درخشان

جلسه هیئت مدیره انجمن دانش آموختگان استعدادهای درخشان درتاریخ 28/2/1388 ساعت17:30 باحضور آقایان سید محمدعلی مدرسی، صادق نقاش‌زاده، امیرحسین عطائیان، محمد هادی خبیری، خانم الهام پورکرامتی درمحل انجمن تشکیل گردد.

درجلسه درموردتصویب قانون انتخابات آئین نامه داخلی انجمن موردبررسی ومصوبات زیربه تصویب اکثریت اعضاء رسید:

الف)شرایط کاندیداتوری به شرح زیرمصوب گردید
- ۱-کاندیدا ازاعضاء انجمن باشد.
- ۲- کارت عضویت کاندیدا درزمان کاندیداتوری اعتبارداشته باشد یا معتبرگردد.
- ۳-ازعضویت کاندیدا تاروزانتخابات انجمن حداقل دوماه گذشته باشد.
- ۴-حداقل مدت سه سال ازفارغ التحصیلی ازدبیرستان کاندیدا سپری شده باشد.

لازم به ذکر است که ازداوطلبانی که شرایط فوق الذکررا نداشته باشند ثبت نام جهت کاندیداتوری به عمل نخواهد آمد.

ب)شرایط رای دهندگان:

- ۱- رای دهنده ازاعضاء انجمن باشد.
- ۲- درزمان رای گیری انتخابات کارت وی معتبرباشد.

توضیح:
اعضای انجمن که در تا زمان رای‌گیری اعتبارکارتشان پایان یافته است می‌توانند با پرداخت حق عضویت و تکمیل مدارک درهمان روز در انتخابات شرکت نمایند و نیازی به پرداخت حق عضویت معوق توسط اعضاء نمی‌باشد.

- ۳-حداقل دوماه ازعضویت رای دهندگان درانجمن سپری شده باشد.

ج) در آئین نامه داخلی انجمن در شرایط رای دهندگان رای دادن ر ابر این مشروط کرده است
که از زمان انقضای اعتبار کارت بیش از چهارماه سپری نشده باشد که پس ازبررسی وبحث این بند از آئین‌نامه انتخابات حذف گردید.

د) در آئین‌نامه داخلی حداقل تعداد کاندیداها برای هیات مدیره ۹ نفر در نظر گرفته شده بوده که به هفت نفرتقلیل و اصلاح گردید.

هـ) درآئین‌نامه داخلی حداقل تعداد اعضای اصلی برای عضویت در هیات مدیره انجمن ۷ نفر بوده که به ۵ نفر تقلیل واصلاح گردید.

و) درآئین‌نامه داخلی حداقل تعداد کاندیداها برای بازرسی انجمن نیز دو نفرمی‌باشد که یک نفر به عنوان عضو اصلی و دیگری به عنوان علی البدل انتخاب می‌شوند.

ز) درصورتی که تعداد کاندیداها به حد نصاب نرسد انتخابات با افراد کاندیدا انجام شده و افراد باقی مانده را هیات امناء برای مدت دوسال انتخاب می‌نماید.

ح) درآئین‌نامه داخلی بندی وجود دارد که طبق آن رای‌گیری زمانی انجام خواهد شد که حداقل نصف بعلاوه یک نفر از واجدین شرایط در مجمع عمومی حضور داشته باشند که پس ازبحث وبررسی این بند ازآئین‌نامه انتخابات انجمن حذف گردید.

ط) درآئین‌نامه داخلی بندی وجود دارد مبنی براین که در صورتی که تعداد نفرات رای دهنده به حداقل ۳۰ نفرنرسید با دعوت مجدد هیات امناء بجای هیات مدیره رای‌گیری به هفته بعد موکول خواهد شد که پس از بررسی قرار شد دراین صورت انتخابات و رای‌گیری با دعوت مجدد ازطرف هیات مدیره به دو هفته بعد از تاریخ بعدی موکول گردد و اگر باز هم تعداد رای‌دهندگان به حد نصاب نرسید، انتخابات اعضای هیات مدیره برای مدت یک سال به عهده هیات امنای انجمن خواهد بود.

ی) در ضمن جدول زمان‌بندی برای انتخابات شهریور ماه امسال به شرح زیر مصوب گردید:
- ۱-بازه زمانی تکمیل فرم و ثبت نام کاندیداتوری ازشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ تا ۲۹ مرداد ۱۳۸۸
- ۲-اعلام اسامی قطعی کاندیداتوری شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۸
- ۳-زمان ومکان انتخابات روزپنج شنبه پنجم شهریور ۱۳۸۸ در محل مرکزعلم وفناوری اقبال یزد

جلسه با امضای صورت جلسه توسط حاضرین در ساعت 19:30 به پایان رسید.

نسخه قابل چاپ

پاسخ به اين مقاله

نشانی دفتر انجمن سمپاد

دفتر انجمن سمپاد از سال ۱۳۸۵ در محل پارک علم و فناوری اقبال مستقر است.

- نشانی پستی: یزد، خیابان شهید مطهری، پارک علم و فناوری اقبال، دفتر انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان.

- تلفن: ۳۷۲۶۰۱۰۳

- نشانی وب‌سایت انجمن: www.SAMPAD.info

- نشانی پست الکترونیک انجمن:

با ما تماس بگیرید

بنر معرفی سایت



SPIP | اسکلت | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0