شماره مطلب: 125

مسیر:
صفحه اول > اخبار > هیات مدیره > گزارش

لینک مستقیم:
/article125.htmlبنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت پایگاه خبری انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان (سمپاد) یزد محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

https://news.sampad.info

گزارش عملکرد مالی انجمن سمپاد

تراز مالی انجمن تا پایان تیر ماه 1388

دو شنبه5 مرداد 1388


جهت یادآوری

لینک گزارش های قبلی مالی انجمن از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه به شرح ذیل است:

http://news.sampad.info/article108.html

http://news.sampad.info/article119.html

برای مشاهده گزارش مالی ماه های خرداد و تیر لازم است سند مربوطه را از محل اسناد پیوست دریافت نمایید.

با آرزوی تندرستی و شادی

titre documents joints