شماره مطلب: 130

مسیر:
صفحه اول > معرفی

لینک مستقیم:
/article130.htmlبنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت پایگاه خبری انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان (سمپاد) یزد محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

https://news.sampad.info

هیات مدیره انجمن

يكشنبه8 شهریور 1388


هیات مدیره فعلی انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان در انتخاباتی که در مجمع عمومی تشکیل شده در مورخ پنج‌شنبه، پنجم شهریور ۱۳۸۸ برگزار شد، جایگزین اولین هیات مدیره منتخب انجمن شدند. این انتخاب برای مدت دو سال خواهد بود.

در این انتخابات آقایان علی لغوی (۷۵)، علی شرقی (۷۶)، صادق نقاش‌زاده یزدی (۷۷)، امیرحسین عطاییان (۷۷) و محمدهادی خبیری (۸۲) به عنوان اعضای اصلی و خانم راحله میرعلمی (۷۹) به عنوان عضو علی‌البدل اول هیات مدیره و آقای مجید گیاهی (۸۲) یه عنوان عضو علی‌البدل دوم هیات مدیره انتخاب شدند.

همچنین آقای محسن شریفی (۷۷) به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل تدین (۸۴) به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

اعضای هیات مدیره انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان:

- علی لغوی
- علی شرقی (رییس هیات مدیره)
- صادق نقاش‌زاده یزدی (خزانه‌دار)
- امیرحسین عطاییان
- محمدهادی خبیری (مدیرعامل)

اعضای علی‌البدل هیات مدیره به ترتیب:
- راحله میرعلمی
- مجید گیاهی

بازرس اصلی:
- محسن شریفی

بازرس علی‌البدل
- ابوالفضل تدین

در اولین جلسه هیات مدیره، افرادی به عنوان رئیس هیات مدیره، نایب‌رییس هیات مدیره و خزانه‌دار انجمن انتخاب خواهند شد.

در جلسه مورخ ۹ فروردین ۱۳۸۸ هیات مدیره قبلی، آقای محمدهادی خبیری به عنوان مدیر عامل انتخاب شده بودند. حکم ایشان در مورخ ۱۷ فروردین ۸۸ به ایشان به صورت رسمی ابلاغ شد.