شماره مطلب: 132

مسیر:
صفحه اول > اخبار > هیات مدیره > گزارش

لینک مستقیم:
/article132.htmlبنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت پایگاه خبری انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان (سمپاد) یزد محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

https://news.sampad.info

گزارش عملکرد مالی انجمن سمپاد

تراز مالی انجمن تا پایان شهریور ماه 1388

شنبه4 مهر 1388


جهت یادآوری

لینک گزارش های قبلی مالی انجمن از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه به شرح ذیل است:

http://news.sampad.info/article108.html

http://news.sampad.info/article119.html

http://news.sampad.info/article125.html

برای مشاهده گزارش مالی ماه های مردادو شهریور لازم است سند مربوطه را از محل اسناد پیوست دریافت نمایید.

با آرزوی تندرستی و شادی

گزارش مالی تا پایان شهریور ۸۸
گزارش گردش مالی تا پایان شهریور ۱۳۸۸ به همراه تراز آزمایشی