شماره مطلب: 140

مسیر:
صفحه اول > اخبار > هیات مدیره > صورت‌جلسات

لینک مستقیم:
/article140.htmlبنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت پایگاه خبری انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان (سمپاد) یزد محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

https://news.sampad.info

گزارش جلسه هیات مدیره مورخ ۲۴ آبان ۸۸

يكشنبه1 آذر 1388


جلسه هیات مدیره در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ تشکیل شد و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:
- تشکیل شورای سیاستگذاری با حضور سمپادی‌ها برای تعیین اهداف بلند مدت انجمن.
- پیشنهاد اضافه‌کردن دو بند به اساسنامه به منظور انتشار نشریه و انجام فعالیت‌های آموزشی
- مقدار و نحوه پرداخت حقوق مدیرعامل مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد.