شماره مطلب: 173

مسیر:
صفحه اول > اخبار > فعالیت‌های انجمن

لینک مستقیم:
/article173.htmlبنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت پایگاه خبری انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان (سمپاد) یزد محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

https://news.sampad.info

اولین نشست بیمـه درمـانـی؛ آرامـش امـروز ، نیـاز فـردا

دو شنبه22 شهریور 1389


متن دعوت نامه سريرستي اين شركت ،آقاي دكتر رفعتي فارغ التحصیل اولین دوره سمپاد يزد يه شرح زير است:

بسمه تعالی

دوستان سمپادی سلام

همانطورکه می دانید بیمه خصوصاً بیمه درمانی از مولفه هایی است که باآن میزان امنیت اجتماعی(social security ) وبه تبع آن رفاه هرکشوررا می سنجندکه برهمین اساس درکشورهای تراز اول دنیا همیشه ازدغدغه های اصلی آنها رشددراین زمینه می باشداما درکشورمابیمه هنوزبه صورت فرهنگ عمومی درنیامده است وهنوز جای کاردراین زمینه بسیارفراهم است.برهمین اساس بیمه آتیه سازان حافظ یزدبرنامه ای جامع برای توسعه فرهنگ بیمه دراستان یزدداردتابه امیدخدایزد به عنوان الگویی برای کشوردراین زمینه شناخته شود.لذا سیاست بنده براین اساس است که ازدوستان سمپادی که به نظرمن سرمایه های اصلی استان به شمارمی رودعده ای رابه عنوان نماینده رسمی شرکت انتخاب نمایم . برهمین اساس اولین نشست بیمـه درمـانـی؛ آرامـش امـروز ، نیـاز فـردا مورخ 25/6/89 ساعت 8 شب درمحل سرپرستی آتیه سازان حافظ یزد برگزارمی شود(مخصوص سمپادی ها) . به دلیل محدودیت مکان باعرض معذرت اولویت زمانی درثبت نام برا ی صدورکارت ورود به جلسه لحاظ می شود.
زمان ثبت نام تاساعت 12 ظهرروز پنج شنبه 25/6/89
آدرس : خیابان آیت اله کاشانی – خیابان شهیدچمران – کوچه سردار ملی پلاک 14

بااحترام

دکترسیدمحمودرفعتی

فارغ التحصیل اولین دوره سمپادیزد

سرپرست شرکت اتیه اسازان حافظ
شعبه یزد