شماره مطلب: 2

مسیر:
صفحه اول > معرفی

لینک مستقیم:
/article2.htmlبنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت پایگاه خبری انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان (سمپاد) یزد محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

https://news.sampad.info

هیات موسس انجمن

شنبه1 فروردین 1383


هیات موسس انجمن سمپاد این افراد هستند:

- صادق نقاش‌زاده یزدی
- مهدی امیرحیدری
- امیرحسین عطاییان
- محسن شریفی
- راحله میرعلمی
- الهام پورکرامتی
- سید علی محمد مدرسی مصلی
- امیراحمد سمیعی
- علی شرقی

بازرس اصلی و علی‌البدل در دور اول فعالیت انجمن آقای سید محسن حکاکی و خانم ستاره داوودی بودند.