شماره مطلب: 24

مسیر:
صفحه اول > معرفی

لینک مستقیم:
/article24.htmlبنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت پایگاه خبری انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان (سمپاد) یزد محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

https://news.sampad.info

محل تامین هزینه‌ها

شنبه2 آذر 1387


بدیهی است که انجمن سمپاد هم مانند هر انجمن و سازمان دیگر هزینه‌هایی دارد.
انجمن تصمیم دارد که برای حفظ استقلال و اثربخشی انجمن از کمک‌های بیرون انجمن استفاده نکند.
اما سوال اصلی این است که محل تامین هزینه‌های انجمن کجاست؟

در حال حاضر هزینه‌های انجمن از محل پرداخت حق عضویت، کمک اعضای انجمن و شرکت‌های سمپادی تامین می‌شود. همچنین هزینه‌های هر برنامه گروهی توسط شرکت‌کنندگان پرداخت می‌شود.

برای کمک به ماندگاری، اثر بخشی و توسعه فعالیت‌های انجمن می‌توانید کارهای زیر را انجام دهید:
- در انجمن عضو شوید و دیگر دوستان سمپادی را برای عضویت تشویق کنید.
- در فعالیت‌های انجمن به صورت داوطلبانه فعال باشید.
- کمک‌های نقدی خود را به حساب شماره ۹۵۴۱-۸۱۰-۶۲۳۴۴۳۳-۱ بانک سامان واریز نمایید.
- می‌توانید به عنوان پشتیبان انجمن تعهد کنید که ماهیانه حداقل مبلغ یکصد هزار ریال به مدت حداقل یک سال به انجمن پرداخت نمایید.