شماره مطلب: 244

مسیر:
صفحه اول > معرفی

لینک مستقیم:
/article244.htmlبنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت پایگاه خبری انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان (سمپاد) یزد محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

https://news.sampad.info

متن کامل اساسنامه و آئین نامه‌ی داخلی انجمن

جمعه13 اردیبهشت 1392


شما می‌توانید در این قسمت متن کامل اساسنامه و آئین نامه‌ی داخلی انجمن استعدادهای درخشان را مشاهده نمائید.

دانلود متن کامل اساسنامه:

اساسنامه‌ی انجمن سمپاد

دانلود متن کامل آئین‌نامه‌ی داخلی:

آئین نامه‌ی داخلی انجمن سمپاد