شماره مطلب: 260

مسیر:
صفحه اول > اخبار > هیات مدیره > صورت‌جلسات

لینک مستقیم:
/article260.htmlبنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت پایگاه خبری انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان (سمپاد) یزد محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

https://news.sampad.info

آخرین جلسه هیأت مدیره سوم انجمن تشکیل شد.

پنج شنبه14 شهریور 1392


آخرین جلسه هیأت مدیره سوم انجمن دانش آموختگان استعدادهای درخشان در تاریخ چهارشنبه ٩٢/٦/١۳ ساعت ١٨ الی ۱۹ با حضور آقایان محمدعلی شرقی، ابوالفضل تدین، علی رفیع‌فر، علی بحری‌زاده، محمد ابراهیمی و هادی خبیری تشکیل شد و طی این جلسه موارد ذیل به تصویب هیأت مدیره رسید:

١- آقای ابوالفضل تدین گزارشی از موارد مالی هیأت مدیره ارائه نمود و مصوب شد بدهی انجمن طی ٤ فقره چک به طلبکاران انجمن طبق آخرین صورت مالی ارائه شده پرداخت گردد. ضمناً گزارش مالی عضوگیری انجمن و موارد پس از آغاز عضوگیری تا پایان شهریور ماه ارائه می‌گردد.

٢- موافقت شد مدت باقیمانده از تصدی هیأت مدیره فعلی به دلیل تسریع در امور اداری و و نقل و انتقالات مدیریت انجمن، به هیأت مدیره جدید سپرده شود.

٣- مصوب شد اموال انجمن و همچنین اموال تحویلی پارک به انجمن لیست برداری و کنترل گشته و طبق صورت جلسه‌ای از مدیرعامل سابق به مدیرعامل بعدی تحویل گردد.