شماره مطلب: 261

مسیر:
صفحه اول > اخبار > هیات مدیره > صورت‌جلسات

لینک مستقیم:
/article261.htmlبنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت پایگاه خبری انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان (سمپاد) یزد محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

https://news.sampad.info

یک هفته پس از انتخابات انجمن

هیأت مدیره جدید انجمن اولین جلسه خود را تشکیل داد.

پنج شنبه14 شهریور 1392


هیأت مدیره جدید منتخب اعضای انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان در تاریخ چهارشنبه ٩٢/۶/١۳ ساعت ۱۹ با حضور سرکار خانم سمانه جعفری‌زاده و آقایان محمدعلی مدرسی، محمد ابراهیمی، محمدهادی خبیری، علی رفیع‌فر و علی بحری‌زاده تشکیل جلسه داد.
در این جلسه جناب آقای محمدعلی مدرسی به سمت ریاست هیأت مدیره، سرکار خانم سمانه جعفری‌زاده به سمت نایب رییس هیأت مدیره و جناب آقای محمدهادی خبیری به سمت خزانه‌داری انجمن انتخاب شدند.
ضمناً با توجه به اینکه در انتخابات انجمن آقایان بحری‌زاده و رفیع‌فر آراء یکسانی بدست آوردند، برای انجام مراحل قانونی و ثبتی انجمن طی توافق دوطرف و از طریق قرعه‌کشی جناب آقای علی بحری‌زاده بعنوان عضو پنجم هیأت مدیره و جناب آقای علی رفیع‌فر بعنوان عضو علی‌البدل اول انتخاب شدند.
همچنین جهت انتخاب مدیرعامل انجمن، تواناییهای افراد پیشنهادی اعضای هیآت مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام جناب آقای سید وهاب میرافضلی برای مدت دوسال به عنوان مدیرعامل انجمن منتصب شد.

درادامه جلسه پیرامون برنامه‌]های هیأت مدیره برای آینده انجمن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
تاریخ جلسه بعدی شنبه ٩٢/۶/۱۶ ساعت ۱۹ تعیین گشت.
جلسه در ساعت ۲۲ پایان پذیرفت.