شماره مطلب: 266

مسیر:
صفحه اول > اخبار > هیات مدیره > صورت‌جلسات

لینک مستقیم:
/article266.htmlبنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت پایگاه خبری انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان (سمپاد) یزد محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

https://news.sampad.info

گزارش جلسه چهارم هیأت مدیره مورخ ٩٢/۷/۱

يكشنبه21 مهر 1392


جلسه چهارم هیأت مدیره انجمن روز دوشنبه ۱ مهر ماه ۹۲ ساعت ۱۹ با حضور آقایان مدرسی، ابراهیمی، خبیری، بحری‌زاده، میرافضلی، رفیع‌فر و خانم جعفری‌زاده تشکیل شد.
۱ـ مقرر شد با توجه به موافقت آقای صادق نقاش‌زاده، مالکیت دامنه (Domain) سایت www.Sampad.info با پیگیری آقای رفیع‌فر طی ده روز آینده به نام انجمن منتقل گردد.
۲ـ مصوب شد هر نوع فعالیت انجام شده یا گروه ایجاد شده با نام انجمن دانش آموختگان استعدادهای درخشان در فضای حقیقی یا مجازی باید با مجوز انجمن و تحت نظارت مدیر عامل باشد و یا نام انجمن از نام آن حذف شود که در غیر اینصورت برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
۳ـ مصوب شد انتقال اموال پارک (امانت به انجمن) و اموال انجمن با پیگیری آقای ابراهیمی و میرافضلی و تأیید خزانه‌دار انجمن ظرف مدت ده روز انجام پذیرد.
۴ـ گزارش مالی منتهی به پایان شهریور ۹۲ که شامل درآمد ناشی از دریافت حق عضویت و هزینه‌های جاری بود توسط آقای مهندس خبیری ارائه گردید و مقرر شد طی ده روز آینده در سایت رسمی انجمن منتشر گردد.
۵ـ چارت اجرایی پیشنهادی مدیرعامل به شرح ذیل مصوب شد: یک نفر به عنوان مشاور و همچنین مدیریت‌های روابط عمومی، فضای مجازی، ارتباط با مرکز سمپاد، جذب اعضا، پشتیبانی مالی، طرح و برنامه.
۶ـ بانک اطلاعات شغلی اعضا زیر نظر مدیرعامل و با رعایت اصول و حقوق خصوصی افراد آغاز شود.

جلسه ساعت ۲۱ پایان یافت.
تاریخ جلسه بعدی چهارشنبه ۱۰ مهر ۹۲ ساعت ۱۸ تعیین شد.