شماره مطلب: 285

مسیر:
صفحه اول > اخبار > هیات مدیره > صورت‌جلسات

لینک مستقیم:
/article285.htmlبنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت پایگاه خبری انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان (سمپاد) یزد محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

https://news.sampad.info

گزارش جلسه هیأت مدیره مورخ ٩۳/۱۰/۲۴

دو شنبه6 بهمن 1393


جلسه هیات مدیره انجمن دانش اموختگان استعدادهای درخشان روز چهارشنبه مورخه ٩۳/۱۰/۲۴ ساعت ۱۸:۰۰ در دفتر انجمن واقع در پارک علم وفناوری یزد با حضور اقایان مدرسی، خبیری، رفیع فر، ابراهیمی، میرافضلی وخانم جعفری زاده برگزار گردید:
مصوبات جلسه:
۱- آقای علی رفیع فر به عنوان دبیرهمایش ۱۱فروردین سال ۱۳۹۴انتخاب شد.
۲- (طرح بازار یابی اجتماعی) دراین جلسه مطرح شدومقررشد تا جلسه بعد طرح به صورت کامل ترو وکتبی توسط آقای مدرسی ارایه گردد. هم چنین اعضای هیات مدیره با همکاری و به کارگیری یک نفربه عنوان مسیول پیگیری این طرح ویک سری از کارهای اجرایی انجمن موافقت نمودند.
۳- مهندس رفیع فرگزارشی از فعالیت های انجام شده برای همایش ۱۱ فروردین ۹۴ ارایه دادند ونظرات امضای انجمن برای تهیه کلیپ ودعوت بیشتر از طریق صفحه اجتماعیاخذ گردد. تکمیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز همایش ازپیگیری موضوعات مطروحه بود .
جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ پایان یافت و صورتجلسه به امضا حاضرین رسید.