شماره مطلب: 3

مسیر:
صفحه اول > معرفی

لینک مستقیم:
/article3.htmlبنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت پایگاه خبری انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان (سمپاد) یزد محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

https://news.sampad.info

اولین هیات مدیره انجمن

شنبه1 فروردین 1383


اولین هیات مدیره منتخب اعضای انجمن در انتخابات ششم شهریور ۱۳۸۶ برگزیده شدند.

در ۶ شهریور ۱۳۸۶ با برگزاری مجمع عمومی، هیات مدیره انجمن برای مدت دو سال انتخاب شد و مسولیت و اختیارات اجرایی هیات موسس بر عهده هیات مدیره قرار گرفت.

در این انتخابات آقایان مهدی امیرحیدری، امیرحسین عطاییان، صادق نقاش‌زاده، علی مدرسی و الهام پورکرامتی به عنوان اعضای اصلی و آقایان احمدرضا محمدی و علی شرقی به عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره انتخاب شدند.

همچنین آقای علی لغوی به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن شریفی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

در آذر ۸۷ به علت استعفای آقای مهدی امیرحیدری از عضویت در هیات مدیره انجمن آقای شرقی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره مشخص شدند.

اعضای هیات مدیره انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان:

- علی شرقی (رئیس هیات مدیره)
- سید علی‌محمد مدرسی مصلی (نایب رئیس هیات مدیره)
- صادق نقاش‌زاده یزدی (خزانه‌دار)
- امیرحسین عطاییان
- الهام پورکرامتی

اعضای علی‌البدل هیات مدیره:
- احمدرضا محمدی
- 

اعضای مستعفی هیات مدیره:
- مهدی امیرحیدری

بازرس اصلی:
- علی لغوی

بازرس علی‌البدل
- محسن شریفی

در جلسه مورخ ۹ فروردین ۱۳۸۸، آقای محمدهادی خبیری به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند. حکم ایشان در مورخ ۱۷ فروردین ۸۸ به ایشان به صورت رسمی ابلاغ شد.