پذيرش > اخبار > فعالیت‌های انجمن > اولین نشست بیمـه درمـانـی؛ آرامـش امـروز ، نیـاز فـردا

اولین نشست بیمـه درمـانـی؛ آرامـش امـروز ، نیـاز فـردا

دو شنبه 22 شهریور 1389, بوسيله‌ى محمدهادی خبیری

متن دعوت نامه سريرستي اين شركت ،آقاي دكتر رفعتي فارغ التحصیل اولین دوره سمپاد يزد يه شرح زير است:

بسمه تعالی

دوستان سمپادی سلام

همانطورکه می دانید بیمه خصوصاً بیمه درمانی از مولفه هایی است که باآن میزان امنیت اجتماعی(social security ) وبه تبع آن رفاه هرکشوررا می سنجندکه برهمین اساس درکشورهای تراز اول دنیا همیشه ازدغدغه های اصلی آنها رشددراین زمینه می باشداما درکشورمابیمه هنوزبه صورت فرهنگ عمومی درنیامده است وهنوز جای کاردراین زمینه بسیارفراهم است.برهمین اساس بیمه آتیه سازان حافظ یزدبرنامه ای جامع برای توسعه فرهنگ بیمه دراستان یزدداردتابه امیدخدایزد به عنوان الگویی برای کشوردراین زمینه شناخته شود.لذا سیاست بنده براین اساس است که ازدوستان سمپادی که به نظرمن سرمایه های اصلی استان به شمارمی رودعده ای رابه عنوان نماینده رسمی شرکت انتخاب نمایم . برهمین اساس اولین نشست بیمـه درمـانـی؛ آرامـش امـروز ، نیـاز فـردا مورخ 25/6/89 ساعت 8 شب درمحل سرپرستی آتیه سازان حافظ یزد برگزارمی شود(مخصوص سمپادی ها) . به دلیل محدودیت مکان باعرض معذرت اولویت زمانی درثبت نام برا ی صدورکارت ورود به جلسه لحاظ می شود.
زمان ثبت نام تاساعت 12 ظهرروز پنج شنبه 25/6/89
آدرس : خیابان آیت اله کاشانی – خیابان شهیدچمران – کوچه سردار ملی پلاک 14

بااحترام

دکترسیدمحمودرفعتی

فارغ التحصیل اولین دوره سمپادیزد

سرپرست شرکت اتیه اسازان حافظ
شعبه یزد

نسخه قابل چاپ

پاسخ به اين مقاله

نشانی دفتر انجمن سمپاد

دفتر انجمن سمپاد از سال ۱۳۸۵ در محل پارک علم و فناوری اقبال مستقر است.

- نشانی پستی: یزد، خیابان شهید مطهری، پارک علم و فناوری اقبال، دفتر انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان.

- تلفن: ۳۷۲۶۰۱۰۳

- نشانی وب‌سایت انجمن: www.SAMPAD.info

- نشانی پست الکترونیک انجمن:

با ما تماس بگیرید

بنر معرفی سایتSPIP | اسکلت | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0