پذيرش > اخبار > هیات مدیره > گزارش جلسه دوم هیأت مدیره مورخ ٩٢/۶/۱۶

گزارش جلسه دوم هیأت مدیره مورخ ٩٢/۶/۱۶

جمعه 29 شهریور 1392, بوسيله‌ى محمد ابراهیمی

جلسه دوم هیأت مدیره انجمن روز شنبه ٩٢/۶/۱۶ ساعت ۱۹ با حضور خانم جعفری‌زاده و آقایان مدرسی، ابراهیمی، خبیری، بحری‌زاده ، میرافضلی و رفیع‌فر تشکیل شد و موارد زیر به تصویب رسید:

١- اعضای علی‌البدل هیأت مدیره حق دارند در تمامی جسات هیأت مدیره شرکت، بحث و اظهارنظر نمایند، اما حضورشان الزامی نیست و مطابق اساسنامه انجمن، در مواردی که نیاز به رأی‌گیری بین اعضا باشد حق رأی نخواهند داشت.
٢- در مورد برنامه‌های آتی انجمن دو مسیر مصوب گردید؛ اول ورود محتاطانه به فضای برون انجمنی و اجتماعی و بررسی مورد به مورد گزینه‌]ای پیشنهادی. دوم پیگیری جدی مباحث درون انجمنی، اعضا، خدمات و راه‌]های جذب دیگر سمپادی‌ها.
٣- درمورد گروه گردشگری و شورای مرکزی آن، مصوب شد آقای میرافضلی پیگیر جریان تشکیل مجدد گروه و عضوگیری و شورای مرکزی آن شوند.
۴- هریک از اعضای هیأت مدیره (اصلی و علی‌البدل)، بازرسین و مدیرعامل متعهد پرداخت ٣میلیون ریال یا جذب آن برای انجمن ظرف یک سال آینده شدند که بتدریج پس از وصول برای امور اجرایی انجمن (به جز مراسم ۱۱فروردین) هزینه خواهد شد.
تاریخ جلسه بعدی چهارشنبه ٩٢/۶/۲۷ تعیین گشت.
جلسه در ساعت ۲۱:۳۰ پایان یافت.

نسخه قابل چاپ

پاسخ به اين مقاله

نشانی دفتر انجمن سمپاد

دفتر انجمن سمپاد از سال ۱۳۸۵ در محل پارک علم و فناوری اقبال مستقر است.

- نشانی پستی: یزد، خیابان شهید مطهری، پارک علم و فناوری اقبال، دفتر انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان.

- تلفن: ۳۷۲۶۰۱۰۳

- نشانی وب‌سایت انجمن: www.SAMPAD.info

- نشانی پست الکترونیک انجمن:

با ما تماس بگیرید

بنر معرفی سایتSPIP | اسکلت | | نقشه‌ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0